سبک

کاهش وزن مرده سقف و سبک شدن سازه

۲۰٪ تا ۳۰٪ صرفه جویی در مصرف فولاد اسکلت سازه

۶۰٪ تا ۷۰٪ صرفه جویی در مصرف میلگرد سقف

۱۵٪ تا ۲۰٪ صرفه جویی در مصرف بتن سقف

وزن کمتر سقف باعث وزن کمتر سازه شده و اسکلت و فنداسیون ساختمان سبکتر می شود

وزن بار مرده این پروفیل با ۸ سانتیمتر حجم بتن ۲۱۰ کیلو گرم بر متر مربع است که از وزن

سقف کامپوزیت سنتی با همین خصوصیات فنی ۶۰ کیلو گرم کمتر می باشد

حذف میلگردهای کششی

۴۰٪ سبکتر از سقف های تیرچه بلوک و ۲۲٪ سبکتر از سقف های کامپوزیت سنتیسریع

سرعت اجرای بسیار بالا (حداکثر ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر در روز آماده بتن ریزی)

افزایش فواصل تیرریزی بین ۳ تا ۵ متر بدون شمع بندی

سرعت اجرا ۱۱ برابر اجرای سقف دال بتنی و سقف کامپوزیت سنتی

حذف قالب بندی

امکان بتن ریزی کلیه سقف ها در یک زماناستاندارد

سقف استاندارد و شناخته شده در آیین نامه های ساختمانی

رعایت کلیه ضوابط مندرج در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

مورد تائید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

لرزش حداقل سقف

یکپارچگی و صلبیت بیشتر دیافراگم سقف

استفاده از گل میخ استاندارد مطابق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان با سرعت نصب بالا

جایگزین ناودانی و اتصالات هیلتی

مقاومت در برابر آتش سوزی ۲ تا ۴ ساعت

قابل طراحی در Etabsتاريخ : | | نویسنده : مرادی |
  • یکتا گستر
  • سیتی جاوا